rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 12.05.2020

Wjazd i pobyt na Haiti

 

Obywatele RP mogą przebywać bez wiz na terytorium Haiti do 90 dni. Przy wjeździe ważność paszportu nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia pobytu. Gdy pobyt jest dłuższy niż 90 dni, wizę można otrzymać na lotnisku w Port-au-Prince. Należy wypełnić stosowny formularz, okazać ważny dokument podróży, 2 zdjęcia, bilet powrotny lub wyjazdowy do innego państwa (w przypadku podróży tranzytowej) oraz wnieść opłatę.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.04.2020

Adres

Haitian Embassy in Berlin

ADDRESS:

Uhlandstrasse 14
10623 Berlin
Germany

TELEPHONE
(+49) 30 885 541 34
FAX
(+49) 30 886 242 79

EMAIL
amb.allemagne@diplomatie.ht