rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 13.05.2020

Wjazd i pobyt w Jemenie

 

 

Obywatele polscy mogą ubiegać się o wizę pobytową w Ambasadzie Republiki Jemeńskiej w Warszawie. Można również otrzymać wjazdową na jednym z przejść granicznych. Najpewniej, aby była to granica lotnicza. Warto jednakże każdorazowo potwierdzić te informację w ambasadzie Jemenu.

Posiadanie wizy izraelskiej w paszporcie wyklucza możliwość uzyskania wizy jemeńskiej. Przy wjeździe wymagana jest co najmniej 6-miesięczna ważność paszportu. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. W przypadku przedłużenia pobytu należy wznowić ważność wizy w Biurze Imigracyjnym.

O obowiązku meldunkowym decyduje każdorazowo straż graniczna na lotnisku.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Ambasada Jemenu w Polsce

Adres: Królewicza Jakuba 54,
02-956 Warszawa

Telefon:+48 22 617 60 25/26
Faks:+48 22 617 60 22

Email: office@embassy-of-yemen.pl

Dni przyjęć: poniedziałek - piątek
Godziny przyjęć: 9:00 - 15:00