rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 13.05.2020

Wjazd i pobyt w Kamerunie

 

Obywatele polscy udający się do Kamerunu muszą mieć ważną wizę. Można ją uzyskać w Ambasadzie Kamerunu w Moskwie.

Osoba starająca się o wizę powinna przedstawić paszport z co najmniej z 6-miesięcznym terminem ważności. Powinna również przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie w czasie pobytu w Kamerunie oraz powrotny bilet lotniczy lub zaproszenie.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Ambasada Kamerunu w Moskwie

Adres:
Bolshaya Ordynka street, 35
115127, Moscow

Tél.: +7(903) 007 84 19;
Tél.: +7(903) 007 84 21;
Fax: +7(495) 951 36 86

E-mail: ambacam.moscou@diplocam.cm