rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 13.05.2020

Wjazd i pobyt w Republice Konga

 

Obywateli RP obowiązują wizy na przejazd i pobyt. Wizę pobytową i tranzytową można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Republiki Konga. Od turystów wymaga się paszportu z minimum 6-miesięcznym okresem ważności; często władze graniczne żądają okazania biletu powrotnego.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Embassy of the Republic of Congo

Wallstraße 69
10179 Berlin

Telefon
+49 30 49 40 07 53

Fax
+49 30 48 47 98 97