rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 13.05.2020

Wjazd i pobyt w Korei Południowej

Władze południowokoreańskie zdecydowały o tymczasowym zawieszeniu reżimu bezwizowego dla obywateli RP. Od 13 kwietnia br. od godziny 00:00 wszyscy planujący przyjazd do Republiki Korei zobowiązani będą do uzyskania wcześniej wizy w południowokoreańskim przedstawicielstwie konsularnym. Jednocześnie wszystkie wizy krótkoterminowe C-1 i C-3 wydane do 5 kwietnia br. włącznie zostają zawieszone, a osoby które je otrzymały muszą ponownie złożyć wniosek o wydanie nowej wizy.

Przy przekraczaniu granicy obowiązuje system biometrycznej identyfikacji polegający na obowiązkowym pobieraniu odcisków palców oraz dokonaniu zdjęcia twarzy. Z wymogu poddania się tej procedurze zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia, urzędnicy zagranicznych rządów i organizacji międzynarodowych, wraz z towarzyszącymi im członkami rodzin oraz osoby zaproszone przez szefów koreańskiej administracji centralnej.

Nowe regulacje nie zmieniają dotychczasowego obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie przez wszystkich przyjeżdżających do Republiki Korei z zagranicy:

Podróżni wjeżdżający do Korei Południowej, niezależnie od kierunku z jakiego przyjeżdżają i narodowości, zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza medycznego, na lotnisku sprawdzana jest temperatura oraz ich ogólny stan zdrowia. Na tej podstawie zostają przydzieleni do jednej z dwóch grup: „osoby z symptomami zarażenia” oraz „osoby bez symptomów zarażenia”. Testy na obecność koronawirusa przeprowadzane są w odrębnych dla każdej z grup centrach diagnostycznych.

W przypadku pozytywnego wyniku testu, podróżny, zależnie od aktualnego stanu zdrowia, zostanie hospitalizowany lub odprowadzony do „ośrodka opieki zdrowotnej” (Life Treatment Center). Osoby z negatywnym wynikiem testu zobowiązane będą do 14-dniowej kwarantanny. Obcokrajowcy posiadający prawo pobytowe w Korei (posiadacze Alien Registration Card) mogą ją odbyć w miejscu zamieszkania. Pozostali, w tym podróżni przebywający w ramach pobytów krótkoterminowych, będą skierowani do rządowego ośrodka i obciążeni kosztami wynoszącymi 1 400 000 KRW (ok. 5000 PLN), za cały okres kwarantanny.

Dla osób objętych kwarantanną utrzymany został obowiązek zainstalowania na telefonie komórkowym specjalnej aplikacji do raportowania swojego stanu zdrowia.

Obywatele RP posiadający koreańską kartę pobytu (Alien Registration Card) powinni zgłosić wymianę polskiego paszportu do koreańskich służb imigracyjnych w ciągu 44 dni od daty jego wydania, uwidocznionej na dokumencie. Kara za niedotrzymanie terminu zgłoszenia nowego numeru dokumentu paszportowego to 1 mln. KRW. Szczegóły dostępne są na stronie www.hikorea.go.kr lub pod numerem telefonu 1345 (Immigration Contact Center).

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Ambasada Republiki Korei Południowej

Adres :

Szwoleżerów 6,
00-464 Warszawa

TEL : +48 22 559 29 00~04, 2934
Faks : +48 22 559 29 05
Pilny kontakt : +48 790 743 265

E-Mail : koremb_waw@mofa.go.kr