rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 13.05.2020

Wjazd i pobyt w Korei Północnej

 

Obywatele RP zamierzający wjechać na terytorium KRLD objęci są obowiązkiem wizowym (wiza jest płatna – 60 EUR, wydawana przez Ambasadę KRLD w Warszawie, przeciętny czas oczekiwania wynosi 2-4 tygodnie). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę w Ambasadzie KRLD w Pekinie. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. W przypadku pobytów turystycznych proces aplikowania o wizę koordynuje biuro podróży.

Wymagany okres ważności paszportu przy ubieganiu się o wizę: co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy. Należy również pamiętać o konieczności uzyskania wizy chińskiej (dwukrotnej), jeżeli pobyt tranzytowy w Chinach przekraczać będzie 144 godziny. UWAGA: Lista chińskich portów lotniczych w których można uzyskać krótkotrwałe zezwolenie na pobyt w ChRL do 144 godzin ulega cyklicznie zmianom, natomiast co do zasady obejmuje te porty lotnicze, które obsługują połączenia do KRLD (Beijing-Capital, Shanghai-Pudong, Shenyang). Istnieje również możliwości dotarcia do Pjongjangu pociągiem z Pekinu przez Shenyang (cztery razy w tygodniu, czas podróży: 24 godziny) lub z przygranicznego miasta Dandong (codziennie, 8 godzin).

Na terenie KRLD dopuszczalna jest praktycznie tylko turystyka grupowa. W wyjątkowych przypadkach możliwe są indywidualne pobyty turystyczne, w całości zaplanowane i zorganizowane przez miejscowe biura turystyczne. Jednym z warunków jest przydzielenie stałej opieki tłumacza-asystenta, bez którego nie można poruszać się po kraju. Zainteresowani przyjazdem turystycznym winni skorzystać z ofert na stronach biur podróży współpracujących z podmiotami północnokoreańskimi (które w większości operują z terytorium Chin). Niekiedy organizowane są pobyty turystyczne związane ze specjalnymi okazjami – jak np. targi przemysłowe, handlowe uroczystości państwowe, święta itp. Wyjazdy turystyczne mają ściśle określony program, od którego nie ma odstępstw. Swoboda w wyborze czasu i miejsca zwiedzania jest wykluczona, dlatego swoje oczekiwania należy zawsze dokładnie weryfikować z ofertą autoryzowanych przez władze KRLD biur podróży.

Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym, realizowanym bez udziału obcokrajowców przez hotel. Osoby zatrzymujące się w hotelu składają paszporty w recepcji. W przypadku pobytów indywidualnych, po przyjeździe przewodnik zawozi paszport do urzędu ds. cudzoziemców, skąd zwracany jest po kilku dniach. W przypadku dłuższych pobytów, pieczęć meldunkową należy uzyskać po upływie każdego kolejnego miesiąca.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Ambasada Korei Pólnocnej w Polsce

Adres:

ul. Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa

Telefon: 22 840-58-13
Faks: 22 840-57-10

E-mail: korembpl@yahoo.com