rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Kosowie

 

Obywatele polscy nie podlegają obowiązkowi wizowemu. Przy przekraczaniu granicy cudzoziemcy mogą być poproszeni o dodatkowe dokumenty uzasadniające cel pobytu. Granicę Kosowa można przekraczać na podstawie ważnego paszportu. Osoby nieletnie podróżujące bez rodziców powinny mieć stosowną zgodę opiekunów prawnych potwierdzoną notarialnie na podróżowanie pod opieką osób trzecich. W przypadku, gdy osoba nieletnia podróżuje w towarzystwie jednego z rodziców, wówczas powinien on mieć pisemną zgodę drugiego rodzica.

Do 90 dni można przebywać na terytorium Kosowa bez zgłaszania tego faktu policji. Osoby chcące pozostać dłużej niż 90 dni powinni zarejestrować się w Biurze Rejestracji Cudzoziemców w kwaterze głównej policji w Prisztinie.

Węgry reprezentują Polskę w Kosowie w sprawach konsularnych, m.in. w zakresie pomocy obywatelom polskim aresztowanym oraz poszkodowanym w nieszczęśliwych wypadkach lub na skutek przestępstw z użyciem przemocy. W węgierskiej placówce w Prisztinie nie jest jednak możliwe składanie wniosków paszportowych ani obywatelskich; w tych sprawach należy zwrócić się do Ambasady RP w Skopje (Macedonia Północna).

Adres Ambasady Węgier w Prisztinie:

Rr. Arben Xheladini nr. 23, Arberi 10000 Pristina (Rr. 24 Maji Nr.23, Arberi 10000 Pristin

 

Ubezpieczenie

 

Przed przyjazdem do Kosowa należy bezwzględnie wykupić oddzielne ubezpieczenie komunikacyjne. Tzw. zielona karta nie obejmuje swym zasięgiem terytorium Kosowa. Jedyną możliwością zakupu takiego ubezpieczenia jest nabycie go na granicy kosowskiej. Należy przy tym pamiętać, że punkty sprzedaży są czynne tylko w określonych godzinach i bywają zamknięte w święta. Cena zależy do długości pobytu i rodzaju ubezpieczenia, jednak minimalna, za ubezpieczenie na 15 dni to wydatek rzędu 30 EURO – za samochód osobowy. Wyjeżdżającym do Kosowa zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego, które w razie konieczności pokryje koszty leczenia, opieki medycznej w szpitalach i klinikach oraz transportu medycznego.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Embassy of the Republic of Kosovo in Hungary

Address:

H-1051 Budapest,
Nádor utca 36. 2./1.

Tel: +36 1 688 78 72
Fax: +36 1 688 7875

E-mail:
embassy.hungary@rks-gov.net