rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt do Kuwejtu

 

Obywatele polscy podlegają obowiązkowi wizowemu. Przed wyjazdem do Kuwejtu należy zarejestrować wniosek w elektronicznym systemie rejestracji wizowej. Po zakończeniu procesu rejestracji wnioskodawca powinien otrzymać drogą e-mailową potwierdzenie rejestracji oraz decyzję o przyznaniu lub odmowie wydania wizy. Po przyjeździe do Kuwejtu w punkcie kontrolnym należy dokonać opłaty w wysokości 3 KWD. Wiza w celach turystycznych może być wydana na okres do 3 miesięcy. Do uzyskania wizy niezbędny jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy. Posiadacze paszportów tymczasowych nie mogą korzystać z systemu. Ograniczenie to nie dotyczy posiadaczy paszportów tymczasowych wystawianych przez Ambasadę RP dla osób zamieszkałych w Kuwejcie.

Niezgodność danych osobowych wpisanych do systemu rejestracji z danymi w paszporcie powodują brak zgody na wjazd na terytorium Kuwejtu.

W przypadku przekroczenia 3-miesięcznego okresu pobytu posiadacz wizy podlega karze finansowej oraz zakazowi wjazdu na terytorium Państwa Kuwejt (istnieje ryzyko, że zakaz taki może obejmować nie tylko terytorium Kuwejtu ale także pozostałe kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej)

Do Kuwejtu nie zostaną wpuszczone osoby, które posiadają w paszporcie jakiekolwiek ślady pobytu  w Izraelu. Nie ma możliwości przedłużenia lub zmiany sposobu wykorzystania wizy turystycznej dla innego rodzaju pobytu (np. w przypadku zamiaru podjęcia pracy) bez wcześniejszego opuszczenia terytorium Kuwejtu.

Uwaga: Samotnie podróżującym kobietom do lat 40 władze kuwejckie mogą odmówić wydania wizy, mimo iż w ostatnich latach nie odnotowano takich przypadków w odniesieniu do obywatelek Polski (zaleca się wcześniejszy kontakt z Ambasadą Kuwejtu w Warszawie).

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Ambasada Państwa Kuwejtu

Adres:

Ignacego Krasickiego 26,
02-611 Warszawa

Telefon: 22 419 97 80