rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 15.05.2020

Wjazd i pobyt w Nigrze

 

Obywatele polscy muszą mieć wizy na przejazd i pobyt. Można je uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Nigru (najbliższe znajduje się w Berlinie).

Osoba ubiegająca się o wizę składa wypełniony wniosek wizowy w 2 egzemplarzach, dwa zdjęcia, paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności, kopię biletu lotniczego oraz zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciw żółtej febrze. Ponadto należy przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie w czasie pobytu w Nigrze.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Embassy of the Republic of Niger

Adres:
Machnower Str. 24
14165 Berlin

Telefon +4930 80589660
Fax +4930 80589660

Email contact@ambassadeniger.de