rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 15.05.2020

Wjazd i pobyt w Nigerii

 

Obywatele polscy muszą uzyskać wizy na przejazd i pobyt w Ambasadzie Nigerii w Warszawie. Uzyskanie wizy bezpośrednio na przejściu granicznym nie jest możliwe.

Obywatel polski udający się do Nigerii winien mieć paszport ważny co najmniej 6 miesięcy. W przypadku podróży turystycznych należy na granicy nigeryjskiej okazać ważny bilet powrotny. Nie została określona kwota pieniędzy wymagana na każdy dzień pobytu. Więcej informacji można uzyskać w Ambasadzie Nigerii w Warszawie.

Przy wjeździe należy zwrócić uwagę, aby miejscowa straż graniczna ostemplowała paszport.

Cudzoziemcy zamierzający przebywać w Nigerii dłużej niż 6 miesięcy muszą ubiegać się o kartę pobytu.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Ambasada Republiki Federalnej Nigerii

Adres:

ul. Kosiarzy 22B,
02-953 Warszawa

Tel.: +48.226515305, 226515348
Fax.: +48.226515378

contactus@nigeriaembassypoland.org