rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 18.05.2020

Wjazd i pobyt na Seszelach

 

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego. Przy wjeździe należy okazać paszport ważny w dacie wjazdu i planowanego wyjazdu z Seszeli, bilet powrotny lub na dalszą podróż, dowód posiadania rezerwacji noclegu, łącznie z danymi kontaktowymi, dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu. Osoby przybywające z krajów, w których występuje żółta febra  muszą okazać szczepienie przeciwko tej chorobie.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Embassy of Seychelles

Adres:
1st Floor, 28 Boulevard Saint Michel
1040 Brussels
Belgium

Tel: (+32 2) 733 60 55
Fax: (+32 2) 732 60 22

Email: brussels@seychellesgov.com