rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 18.05.2020

Wjazd i pobyt w Singapurze

 

Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe na terytorium Singapuru należy mieć bilet powrotny lub na dalszą podróż. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu, choć należy posiadać wystarczające środki na pobyt. Singapur jest krajem stosunkowo drogim.

W kwestionariuszu (w formie białej kartki), który otrzymuje się w samolocie lub w punktach granicznych, należy wpisać miejsce pobytu (nazwa i adres hotelu, w którym podróżny się zatrzyma, lub adres osoby, do której się udaje). Kwestionariusz należy ponownie okazać na granicy przy wyjeździe z Singapuru.

Obywatele RP chcący podróżować po regionie Azji Południowo-Wschodniej na paszportach tymczasowych powinni pamiętać o ważności paszportu (minimum 6 miesięcy) oraz o obowiązku posiadania wiz (w przypadku podróży do Indonezji). Ze względu na często zmieniające się przepisy i dużą uznaniowość we wpuszczaniu obcokrajowców posługujących się paszportami tymczasowymi odradzamy podróżowanie po Azji Południowo-Wschodniej na podstawie tych dokumentów.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Embassy of the Republic of Singapore

Address:

Voßstraße 17
10117 Berlin

Tel: +49-(30) 2263-430

Email: singemb_ber@mfa.sg