rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt w Argentynie

 

 

Przy wjeździe do Argentyny należy okazać ważny paszport. Turysta może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz dowodu posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży, z reguły należy także podać planowany adres pobytu w Argentynie.

 

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Argentyny na okres do 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednokrotne przedłużenie pobytu o kolejny 90-dniowy okres – wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia w argentyńskim Urzędzie Migracyjnym (centrala w Buenos Aires lub delegatury w poszczególnych prowincjach).

 

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane w Ambasadzie Republiki Argentyńskiej w Warszawie, ponieważ może być konieczne wcześniejsze uzyskanie stosownej wizy.

 

Poruszanie się po Argentynie jest swobodne. Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 16.04.2020

Adres

AMBASADA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ W POLSCE I NA LITWIE

ulica Brukselska 9

03-973 Warszawa

tel. 0048-22-6176028/29

fax. 0048-22-6177162Adres ogólny: epolo@mrecic.gov.ar

Sekcja konsularna: secons.epolo@mrecic.gov.ar

Sekcja handlowa: secom.epolo@mrecic.gov.ar

Sekcja kulturalna: cultura.epolo@mrecic.gov.arGodziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00

Sekcja konsularna: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

NIE PRACUJEMY W DNI USTAWOWO WOLNE W POLSCE I W ARGENTYNIE