rodzaj wizy

Electronic Travel Authorization (ETA)

Formularze

Przejdź

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 28.02.2024

Wjazd i pobyt na Sri Lance

 

Władze Sri Lanki podjęły decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. systemu elektronicznej autoryzacji wjazdu – Electronic Travel Authorization (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób przybywających na Sri Lankę.

Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego zakończenia pobytu na Sri Lance. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego. Każdy cudzoziemiec powinien posiadać środki finansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Uwaga! Władze Sri Lanki podjęły decyzję o tymczasowym zniesieniu opłat za wizy turystyczne (ETA) na okres do 30 dni dla obywateli niektórych państw, w tym Polski. Zwolnienie obowiązywać będzie do 30 kwietnia br.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Ambasada Sri Lanki

Adres:
Chorągwi Pancernej 8
02-951 Warszawa

Telefon: 22 853 88 96

Email: slemb.warsaw@mfa.gov.lk

www.: http://srilankaembassy.com.pl/