rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt w Sudanie

 

Między Polską a Sudanem obowiązuje ruch wizowy. Paszport powinien mieć okres ważności co najmniej 6-miesięczny. Nie ma możliwości otrzymania wizy na lotniskach ani w portach. Ze względu na brak sudańskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce o wizę tranzytową lub pobytową można ubiegać się w Ambasadzie Republiki Sudanu w Berlinie lub w sudańskich urzędach konsularnych w innych krajach. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy blankietowej bez osobistego kontaktu z urzędem sudańskim, jednak wówczas formalności wizowe muszą być dopełnione wcześniej w MSW w Chartumie przez konkretną firmę lub obywatela sudańskiego. W tym celu musi zostać przedłożona kopia paszportu cudzoziemca. Wiza udzielana jest na 30 dni. Można uzyskać przedłużenie wizy pobytowej. Posiadanie wizy izraelskiej jest równoznaczne z odmową udzielenia promesy wizy sudańskiej. Aby uzyskać wizę z prawem do pracy lub w celu podjęcia nauki albo stażu, należy do wniosku wizowego dołączyć pismo z instytucji oferującej zatrudnienie lub stosowny dokument z uczelni sudańskiej. Od podróżujących samolotem władze Sudanu pobierają na lotnisku w Chartumie opłatę wyjazdową (departure fee) w wysokości 35 SDG.

Istnieje obowiązek meldunkowy (w ciągu 3 dni od przyjazdu). Formalności można dopełnić indywidualnie, przez administrację hotelową lub właściciela kwatery prywatnej.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres