rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 18.05.2020

Wjazd i pobyt w Sudanie Południowym

 

Między Polską a Republiką Południowego Sudanu obowiązuje ruch wizowy. Istnieje możliwość otrzymania wizy na lotnisku w Dżubie, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania listu rekomendacyjnego z jednej Ambasad Rządu Sudanu Południowego obecnych w: Brukseli, Londynie, Waszyngtonie, Kairze, Pretorii, Nairobi, Kampali, Harare, Addis Abebie, Asmarze i Kinszasie. Ambasada Sudanu Południowego w Addis Abebie wystawia obywatelom UE wizy w ciągu 1 dnia, przy czym pomocne może być wystawienie listu poświadczającego przez miejscową polską placówkę (taki list można otrzymać od ręki pod warunkiem wcześniejszego umówienia spotkania). Paszport powinien posiadać okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy. W przypadku osób małoletnich podróżujących bez rodziców niezbędna jest ich pisemna zgoda na wydanie wizy.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Embassy of Republic of South Sudan, London

Adres:

22-25 Portman Close, London, W1H 6BS ,
United Kingdom

Tel:+44 (0) 2036 872 367

email: immigration@embrss.org.uk

www.: https://embrss.org.uk/