rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 18.05.2020

Wjazd i pobyt w Surinamie

 

Obywateli polskich przy wjeździe do Surinamu obowiązują wizy pobytowe i tranzytowe. Aby otrzymać wizę turystyczną, należy wypełnić formularz wizowy i dołączyć dwa zdjęcia. Jeśli podróżuje się w celu innym niż turystyczny, wymagane jest zaproszenie. Wizy nie można uzyskać na granicy. Można o nią aplikować w Ambasadzie Surinamu w Hadze lub w Konsulacie Generalnym Surinamu w Amsterdamie. Nie ma określonej kwoty środków pieniężnych wymaganej na każdy dzień pobytu. Paszport w chwili wjazdu na terytorium Surinamu musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. Obowiązuje konieczność posiadania biletu powrotnego.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Consulate General of Suriname

Adres:

De Cuserstraat 11, 1081 CK Amsterdam, Holandia

Telefon: +31 20 642 6137

Email:

info@consulaatsuriname.nl, secretariaat@consulaatsuriname.nl