rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 19.05.2020

Wjazd i pobyt w Szwajcarii

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu turystycznego do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Szwajcaria jest stroną Układu z Schengen.

Aby przebywać legalnie w Szwajcarii powyżej 90 dni należy:

A) spełnić jeden z poniższych warunków:

1) posiadać umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony z firmą prowadzącą działalność na terenie Szwajcarii

2) być oddelegowanym do pracy w Szwajcarii przez jedną z firm krajów członkowskich UE/EFTA

3) być osobą samozatrudnioną (działalność gospodarcza na własny rachunek) w jednym z krajów członkowskich UE/EFTA i realizować kontrakt w Szwajcarii na zasadzie samozatrudnienia

B) znaleźć mieszkanie (w Szwajcarii istnieje obowiązek meldunkowy).

Następnie należy udać się z (A) umową o pracę/kontraktem i z (B) umową najmu mieszkania do lokalnego urzędu meldunkowego w celu (C) zgłoszenia swojego pobytu. Do zgłoszenia niezbędne są ponadto: ważny paszport lub dowód osobisty, zdjęcie paszportowe.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Ambasada Szwajcarii

Adres:
Aleje Ujazdowskie 27
00-540 Warszawa


Phone
+48 22 628 04 81 / 82

Fax
+48 22 621 05 48

warsaw@eda.admin.ch