rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 19.05.2020

Wjazd i pobyt w Szwecji

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 3 miesięcy na terytorium Królestwa Szwecji jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu państwa lub zdrowiu publicznemu.

 

Kontrole graniczne obowiązują do 12 maja 2020 r.

Ubezpieczenie

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą karty EKUZ. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym do Szwecji, gdzie koszty usług medycznych są wysokie, zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Ambasady Szwecji

Adres:

ul. Bagatela 3
00-585 Warszawa

Telefon: +48 22 640 89 00
Fax: +48 22 640 89 83

Adres e-mail: ambassaden.warszawa@gov.se

www.: https://www.swedenabroad.se/pl/embassies/polska-warszawa/