rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 19.05.2020

Wjazd i pobyt na Timorze Wschodnim

Obywatele UE nie potrzebują wizy przy wjeździe na terytorium Timoru Wschodniego do 90-dniowego pobytu w dowolnym 180-dniowym okresie. Aby skorzystać z ruchu bezwizowego, polscy obywatele muszą posiadać ważny paszport (zwykły, dyplomatyczny, służbowy/urzędowy lub specjalny). Ruch bezwizowy dotyczy wszystkich osób i dowolnego celu podróży (czy jest on turystyczny, czy kulturalny, naukowy, rodzinny, służbowy itp.) z wyjątkiem wykonywania działalności zarobkowej.

Przy wyjeździe z Timoru obowiązuje podatek wyjazdowy w wysokości 10 USD. Należy pamiętać, że przepisy imigracyjne na Timorze ulegają ciągłym zmianom i warto sprawdzić je bezpośrednio przed wyjazdem.

 

Ubezpieczenie

 

Nie należy udawać się w podróż zagraniczną bez ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia. W przypadku Timoru, szczególnie istotne jest aby wykupiona polisa ubezpieczeniowa obejmowała również pokrycie kosztów ewentualnej ewakuacji medycznej. Na Timorze brakuje podstawowej opieki medycznej i poważniejsze urazy lub choroby leczone są w szpitalach australijskich lub w Singapurze.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Embassy of Timor-Leste

Adres:

Av. de Tervuren 102, 1040 Etterbeek Brussels, Belgium

Phone: +32 2 735 96 71

Fax: +32 2 733 90 03

Email: info@timor-leste.be