rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 19.05.2020

Wjazd i pobyt na Tonga

Obowiązuje ruch bezwizowy na podstawie umowy między Unią Europejską a Królestwem Tonga. Umowa dotyczy obywateli UE i obywateli Tonga posiadających ważne paszporty zwykłe, dyplomatyczne, służbowe, urzędowe i specjalne. Ww. osoby mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

High Commission of Tonga, London

Address

36 Molyneux Street
London
W1H 5BQ

Telephone 020 7724 5828
Fax 020 7723 9074

Email office@tongahighcom.co.uk