rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 07.05.2020

Wjazd i pobyt na Bahama

 

Wymagany termin ważności dokumentu paszportowego wynosi 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy.

Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Wspólnoty Bahamów nie wymaga się wizy wjazdowej, muszą natomiast okazać bilet powrotny oraz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Przepisy nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu.

Przy wjeździe każda osoba zobowiązana jest podać adres hotelu lub innego miejsca w którym zatrzyma się podczas swojego pobytu.

Małoletni do lat 18 muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. W przypadku kiedy z dzieckiem jest tyko jedno z rodziców, należy poza aktem urodzenia dziecka legitymować się pisemnym zezwoleniem drugiego z rodziców/opiekunów. W przypadku kiedy opiekę sprawuje tylko jedno z rodziców należy mieć ze sobą wyrok sądowy orzekający o przyznaniu władzy rodzicielskiej, lub akt zgonu drugiego rodzica. Opiekunowie powinni mieć pozwolenie rodziców na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi, podpisane przez właściwego notariusza.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 16.04.2020

Adres

The Bahamas High Commission,


10 Chesterfield St, Mayfair, London W1J 5JL

Tel: +44(0)20 7408 4488
Fax: +44(0)20 7499 9937

Email: information@bahamashclondon.net