rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt w Turkmenistanie

 

Obywatele polscy podróżujący do Turkmenistanu muszą posiadać wizę. Wizy wydawane są przez konsulaty i wydziały konsularne ambasad Turkmenistanu na podstawie zaproszenia, od osoby fizycznej lub prawnej, poświadczonego przez Urząd Migracyjny Turkmenistanu. Na Polskę akredytowana jest Ambasada Turkmenistanu w Berlinie.

Najtańsza wiza jednokrotna (do 10 dni) kosztuje ok. 35 euro. Cena wizy rośnie w zależności od jej długości i wielokrotności.

O zaproszenie biznesowe do Urzędu Migracyjnego Turkmenistanu występuje turkmeński partner biznesowy. Polski przedsiębiorca, który nie nawiązał jeszcze kontaktów biznesowych umożliwiających uzyskanie zaproszenia od partnera turkmeńskiego powinien wystąpić do Polskiej Izby Gospodarczej, aby ta zwróciła się do swojego turkmeńskiego odpowiednika (Торгово-промышленная палата Туркменистана) z prośbą o wystawienie zaproszenia.

W przypadku wiz turystycznych najlepiej zwrócić się do jednej z turkmeńskich agencji turystycznych.

W przypadku aplikacji o wizę 3-miesięczną (i dłuższą) należy spodziewać się prośby o przedłożenie zaświadczenia dot. HIV/AIDS.

Można również otrzymać wizę turkmeńską na lotnisku w Aszchabadzie lub w porcie w Turkmenbashy, co wiąże się z dodatkową opłatą i musi być uwzględnione w zaproszeniu.

Po przybyciu do Turkmenistanu w ciągu 72 godzin należy dopełnić obowiązku meldunkowego.

 

Ubezpieczenie

Zaleca się wykupienie ubezpieczenia osobowego pokrywającego koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego, które w Turkmenistanie są bardzo wysokie.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Embassy of Turkmenistan in Berlin

ADRESSE:
Königin-Luise-Str-31, 14195 Berlin

TELEFON: (030) 301 02 451
FAX: (030) 301 02 453

E-MAIL: konsulat@botschaft-turkmenistan.de