rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt na Tuvalu

 

Obowiązuje ruch bezwizowy na podstawie umowy między Unią Europejską a Tuvalu. Umowa dotyczy obywateli UE i obywateli Tuvalu posiadających ważne paszporty zwykłe, dyplomatyczne, służbowe, urzędowe i specjalne. Ww. osoby mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Consulate of Tuvalu in London

Adres:
Tuvalu House 230 Worple Road London SW20 8RH United Kingdom

Telephone:
(+44) (20) 8879 0985

Fax:
(+44) (20) 8879 0985