rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt na Ukrainie

 

Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Obcokrajowców wjeżdżających na Ukrainę obowiązuje wymóg posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Na pierwsze pięć dni pobytu (bez względu na krótszy planowany pobyt) wymagana jest kwota ponad 400 Euro. Ukraińskie władze graniczne uprawnione są do dokonywania weryfikacji posiadanych kwot.

Wjazd na terytorium Autonomicznej Republiki Krym oraz do miasta Sewastopola dla cudzoziemców oraz osób bez obywatelstwa jest dopuszczalny wyłącznie przez wyznaczone punkty kontrolne oraz na podstawie dokumentu paszportowego i specjalnego zezwolenia wydanego przez terytorialny organ Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub pododdział terytorialny PSMU w nowotroickim lub heniczeskim rejonie obwodu chersońskiego. Za naruszenie procedury wjazdu na czasowo okupowane terytorium przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna. Funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy mają prawo odmówić wjazdu i wydać zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy na okres 3 lat

Informacja o trybie uzyskania zezwoleń oraz wykaz kategorii cudzoziemców mających prawo na otrzymanie takiego zezwolenia opublikowana jest na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Ambasada Ukrainy w Polsce

Adres:

Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa, Polska

+48-226-22-47-97
+48-226-21-39-79

email: emb_pl@mfa.gov.ua