rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt w Urugwaju

 

Przy wjeździe do Urugwaju należy okazać ważny paszport. Turysta może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz dowodu posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu.

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Urugwaju na okres do 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednokrotne przedłużenie pobytu o kolejny 90-dniowy okres – wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia w urugwajskim Urzędzie Migracyjnym (centrala w Montevideo lub delegatury w poszczególnych prowincjach).

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane z Ambasadą Urugwaju w Warszawie.

Poruszanie się po Urugwaju jest swobodne. Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Embassy of Uruguay

Adresse:
Budapester Straße 39, III OG - 10787 Berlin

Kontakt:

Telefon: +49 (0)30 263 90 160
Fax: +49 (0)30 263 90 170