rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt na Vanuatu

 

Obowiązuje ruch bezwizowy na podstawie umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu. Obywatele UE mogą podróżować na terytorium Vanuatu bez wizy, na nie dłużej niż 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

 

Ubezpieczenie

 

Zalecane jest wykupienie kompletnej polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Vanuatu, pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego

Opieka zdrowotna jest dostępna jedynie w podstawowym zakresie. W poważniejszych przypadkach konieczne jest leczenie w Australii lub w Nowej Zelandii.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Vanuatu Embassy in Brussels

ADDRESS
Chemin de Ronde 380 Tervueren
1150 Woluwe-Saint-Pierre Brussels, Belgium

TELEPHONE (+32) 2 772 71 41
FAX (+32) 2 771 74 94

EMAIL vanuatuembassybrussels@gmail.com

SOCIAL MEDIA
Facebook www.facebook.com/kakulaisland13/