rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt w Wenezueli

 

Obywatele polscy nie są objęci obowiązkiem wizowym. Na granicy wypełniają tzw. kartę migracyjną, w której należy wpisać cel pobytu w Wenezueli. Cel turystyczny upoważnia obywateli polskich do pobytu w tym kraju bez wizy do 90 dni. Wymagany okres ważności paszportu w chwili wjazdu wynosi sześć miesięcy. Na żądanie służb granicznych należy okazać bilet powrotny. W przypadku pobytu w Wenezueli w celu innym niż turystyczny (praca, nauka, biznes) należy mieć wizę wydaną przez Ambasadę Wenezueli w Warszawie. Przepisy nie określają obowiązkowej minimalnej kwoty pieniędzy na okres pobytu.

Turystów obowiązek meldunkowy nie dotyczy. Na granicy w karcie migracyjnej należy jednak wskazać miejsce pobytu w Wenezueli (adres hotelu).

Ubezpieczenie

Uznawane są tylko ubezpieczenia renomowanych firm międzynarodowych. Ubezpieczenia firm polskich nie są honorowane.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 23.04.2020

Adres

Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli

Adres:
02-516 Warszawa – Mokotów, ul. Rejtana 15, piętro 11

+48 22 646-87-60
+48 22 646-87-61

email: embajada@venez.pl
www.venez.pl