rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt na Wyspach Marshalla

 

Obowiązuje ruch bezwizowy na podstawie umowy między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotyczącej zniesienia wiz.. Umowa dotyczy obywateli UE i obywateli Wysp Marshalla posiadających ważne paszporty zwykłe, dyplomatyczne, służbowe, urzędowe i specjalne. Ww. osoby mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 24.04.2020

Adres

Embassy of the Marshall Islands

Adres:

2433 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20008, Stany Zjednoczone

Telefon: +1 202-234-5414