rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 08.05.2020

Wjazd i pobyt w Bostwanie

Obywatele RP są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy przy pobytach do 90 dni. Okres ważności paszportu przy wjeździe wynosić powinien minimum 6 miesięcy. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego lub tranzytowego oraz środków pieniężnych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu. Minimalna kwota na dzień pobytu nie jest określona.

W przypadku małoletniego dziecka podróżującego z/do Botswany z obojgiem rodziców, konieczne jest posiadanie oryginału urodzenia dziecka lub jego poświadczonej przez notariusza kopii wraz z jego tłumaczeniem na język angielski.

W przypadku podróży małoletniego dziecka z/do Botswany z jednym z rodziców, konieczne jest okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podróż dziecka. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski oraz mieć formę affidavit poświadczonego przez Commissioner of Oaths (w przypadku dokumentu wystawianego w Botswanie), bądź formę notarialną (w przypadku dokumentu wystawionego w Polsce). Zgoda taka jest ważna przez 3 miesiące od daty sporządzenia dokumentu.

Zwolnienie z posiadania zgody drugiego rodzica na podróż z małoletnim dzieckiem jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wyłącznej władzy rodzicielskiej (do okazania konieczny będzie przetłumaczony na język angielski prawomocny wyrok Sądu w tej sprawie) lub śmierci drugiego rodzica (do okazania akt zgonu przetłumaczony na język angielski).

Okazanie w/w dokumentów jest wymagane w punktach granicznych Botswany oraz na lotniskach tranzytowych mających bezpośrednie połączenie z Botswany. Osoba nie posiadająca wymaganych dokumentów nie zostanie wpuszczona wraz z dzieckiem na pokład samolotu lecącego do Botswany.

Ubezpieczenie

W Botswanie nie ma agenta polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Wskazane jest wykupienie ubezpieczeń osobowych (obejmujących również transport medyczny) w renomowanych firmach o światowym zasięgu.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 16.04.2020

Adres

Botswana High Commission in London

Address:

6 Stratford Place, London W1C, 1AY, United Kingdom

Telephone:

+44 207 647 1000
Fax:
+44 207) 495 8595

Hours Of Business:

Monday to Friday: 0900 – 1700 hrs