rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt na Wyspach Salomona

Od 8 października 2016 r. obowiązuje ruch bezwizowy na podstawie umowy między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotyczącej zniesienia obowiązku wiz krótkoterminowych. Umowa dotyczy obywateli UE i obywateli Wysp Salomona posiadających ważne paszporty zwykłe, dyplomatyczne, służbowe, urzędowe i specjalne. Ww. osoby mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 24.04.2020

Adres

Solomon Islands Embassy

Adres:
Avenue Edouard Lacomblé 17
1040 Etterbeek
Belgium

(+32) 2 732 70 85
(+32) 2 732 70 85

email: info@siembassy.be
www.: https://www.solomonislandsembassy.com/