rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt – Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

 

Obywatele Polski posiadający ważny dokument paszportowy, są zwolnieni z obowiązku wizowego przy wjeździe na Wyspy i pobycie nieprzekraczającym 15 dni.

W pozostałych przypadkach należy mieć wizę na pobyt czasowy, pobyt stały, z prawem do pracy lub tranzytową. Można ją uzyskać w ambasadach lub konsulatach tego kraju: w Lizbonie, Brukseli, Nowym Jorku, Libreville i w Luandzie. Ubiegając się o wizę pobytową powyżej 90 dni konieczne jest przedłożenie zaświadczenia zdrowotnego oraz zaświadczenia o niekaralności.

Każdorazowo przy wjeździe na terytorium Wysp służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, środków na utrzymanie, rezerwacji hotelu. Przy wjeździe pobierana jest opłata lotniskowa w wysokości ok. 20 EUR.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 24.04.2020

Adres

Embassy of São Tomé and Príncipe in Belgium

Adres:

Avenue de Tervueren 175, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Belgia

Telefon: +32 2 734 89 66
Fax: +32 27348815

EMAIL: ambassade@saotomeeprincipe.be