rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt w Zimbabwe

 

Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy uzyskują w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Zimbabwe za granicą lub w głównych granicznych punktach kontroli. Opłata za wydanie wizy wynosi od 60 do 100 USD, w zależności od wielokrotności wizy. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Należy okazać bilet powrotny (lub środki na jego zakup) oraz udokumentowane środki na pokrycie kosztów pobytu (minimalna kwota na 1 dzień pobytu nie jest określona). Decyzję o okresie ważności wizy podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy, który może wystawić wizę jednokrotną lub dwukrotną do 30 dni. Istnieje możliwość przedłużenia długości pobytu we właściwym urzędzie imigracyjnym.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 24.04.2020

Adres

Embassy of the Republic of Zimbabwe in Berlin Germany

Adres:
Kommandantenstrasse 80
10117 Berlin
Germany

Tel: +49 30 232556760
Fax: +49 30 20455062

infor@zimembassyberlin.com

https://www.zimembassyberlin.com