rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt – Wybrzeże Kości Słoniowej

 

Obywatele polscy udający się do Wybrzeża Kości Słoniowej muszą mieć ważną wizę na pobyt i przejazd. Można ją uzyskać w Ambasadzie WKS w Berlinie lub elektronicznie przez stronę: https://snedai.com/ (wyłącznie dla przybywających do WKS przez międzynarodowe lotnisko w Abidżanie). Osoba starająca się o wizę musi mieć paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności.

Wymagane jest okazanie potwierdzenia wykonania szczepienia przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia).

Ubezpieczenie

Kontrolowane jest posiadanie ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Uznawane są polisy zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym polskich.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 24.04.2020

Adres

Embassy Ivory Coast

Adres:
Schinkelstraße 10, 14193 Berlin, Niemcy

Telefon: +49 30 8906960

www.: https://ambaci.de/