rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt na Cyprze

 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Polski należy upewnić się, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz przejścia graniczne morskie w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi. Wjazd i wyjazd na teren Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. “Tureckiej Republiki Cypru Północnego” (północna część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Osoby rozważające udanie się na terytorium tak zwanej Tureckiej Republiki Cypru Północnego powinny zapoznać się z ostrzeżeniem dla podróżujących zamieszczonym m. in. na górze niniejszej strony.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. W przypadku planowania pobytu powyżej 90 dni należy po przyjeździe zgłosić się do Urzędu Imigracyjnego w Nikozji w celu złożenia stosownej aplikacji i uzyskania prawa pobytu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo pobytu powyżej 90 dni może uzyskać osoba, która podejmie legalną pracę na terytorium RC, odprowadza składki oraz posiada ważne ubezpieczenie medyczne. Przebywanie na terytorium RC powyżej 90 dni bez ważnego prawa pobytu jest zagrożone deportacją do kraju pochodzenia i zakazem wjazdu na terytorium RC a nawet karą pozbawienia wolności.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Republiki Cypryjskiej w Polsce

Adres:
ul. Jarosława Dąbrowskiego 70
02-561 Warszawa

Tel: +48 22 844 45 77, +48 22 844 08 16, +48 22 845 11 10
Fax: +48 22 844 25 58

e-mail: warsawembassy@mfa.gov.cy