rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 12.05.2020

Wjazd i pobyt w Hondurasie

 

Nie ma obowiązku wizowego przy wjeździe, przejeździe tranzytem i pobycie nie przekraczającym 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. W zależności od planowanej długości pobytu paszport powinien być ważny przynajmniej trzy miesiące od daty wyjazdu z Hondurasu, lecz rekomendowana ważność to 6 miesięcy. Na granicy należy okazać bilet powrotny lub umożliwiający kontynuację podróży. Minimalna kwota na każdy dzień pobytu, jaką musi się wykazać przyjeżdżający to 25 USD. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości 30 USD od osoby. Podróżujący lądem przed opuszczeniem granicy muszą wnieść opłatę w wysokości od 1 do 5 USD od osoby, stawka jest uzależniona od pory dnia i dnia tygodnia.

Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach do 90 dni.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

The Embassy of Honduras in Germany

Cuxhavener Str. 14
Berlin 10555
Deutschland

Tel.: +49 (0)30 397497-09

email: info-consular@embajadahonduras.de

Opening Hours

Monday to Friday
from 9:00 - 17:00