rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 13.05.2020

Wjazd i pobyt w Kambodży

 

Obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym.Wizy (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Kambodży (najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie) oraz podczas wjazdu lotniczymi/lądowymi przejściami granicznymi (potrzebne 2 fotografie paszportowe). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem Internetu (e-visa): www.evisa.gov.kh.

Wymagany jest przynajmniej sześciomiesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu do kraju. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, ani środków na pokrycie kosztów pobytu. Szczegółowe informacje oraz formularze wizowe można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Kambodży: www.mfaic.gov.kh.

Nielegalne przedłużenie pobytu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 5 USD (do 30 dni) lub 6 USD (powyżej 30 dni) za każdy dzień.

Nie jest możliwy wjazd i wyjazd z Kambodży tego samego dnia (poza przejściem lotniczym w Phnom Penh).

W przypadku utraty/zagubienia paszportu na terenie Kambodży konieczne jest uzyskanie wizy wyjazdowej.

Nie ma obowiązku meldunkowego. Hotele i pensjonaty rejestrują gości na podstawie paszportów lub ich fotokopii.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

Royal Embassy of Cambodia

Benjamin-Vogelsdorff-Str. 2
13187 Berlin-Pankow
Germany

Telefon
+49 30 / 48 63 79 01
Fax
+49 30 / 48 63 79 73

E-Mail
rec-berlin@t-online.de