rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 17.04.2020

Wjazd i pobyt w Kirgistanie

 

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz na okres pobytu nieprzekraczający 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Republiki Kirgistanu.

W przypadku podróży trwającej dłużej niż 60 dni jednak nie dłużej niż 90 dni w celu turystycznym lub biznesowym możliwe jest uzyskanie wizy elektronicznej poprzez stronę internetową www.evisa.e-gov.kg. Wiza elektroniczna nie może zostać przedłużona na terytorium Kirgistanu. Na podstawie wizy elektronicznej granicę Republiki Kirgistanu można przekroczyć jedynie poprzez lotnicze przejścia graniczne na lotniskach „Manas” (Biszkek) i Osz, a także lądowe przejście graniczne Akżoł na granicy z Republiką Kazachstanu. Na pozostałych przejściach granicznych system wizy elektronicznej nie jest obsługiwany. Osoby planujące podróż okres trwania, której będzie przekraczać dozwolony ruchem bezwizowym termin 60 dni w dalszym ciągu mogą uzyskać wizę w przedstawicielstwie Republiki Kirgistanu z pominięciem systemu wizy elektronicznej.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są zwolnieni z konieczności dokonywania rejestracji pobytu na terytorium Republiki Kirgistanu, jeśli okres pobytu nie przekracza 60 dni.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

Ambasada Republiki Kirgiskiej

najbliższy konsulat

220002 Minsk
Starovilenskaya 57
tel.: (0-0 375 17), 234 91 17
fax: (0-0 375 17) 234 16 02
manas@nsys.minsk.by