rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt na Komorach

 

 

Obywatele polscy muszą posiadać wizę, aby przekroczyć granicę i przebywać na Komorach. Okres ważności paszportu nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia pobytu. Wizę jednokrotnego wjazdu ważną 45 dni można otrzymać na lotnisku, opłata wynosi 30 EUR. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego.

Zdrowie

Zdecydowanie zalecana jest profilaktyka przeciwmalaryczna (przed przyjazdem, w trakcie pobytu oraz po powrocie). Wskazane jest spanie pod moskitierą i używanie repelentów przeciw komarom.

Należy wykupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową zapewniającą m.in. możliwość lotniczego transportu medycznego. Pacjenci wymagający bardziej skomplikowanego leczenia muszą być transportowani do Kenii lub RPA.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

Comoran Embassy in Paris, France

ADDRESS:

20, rue Marbeau
75116 Paris
France

TELEPHONE:

(+33) 9 54 67 01 19
(+33) 1 40 67 90 54
FAX
(+33) 9 59 67 01 19

EMAIL:

ambacomoresparis@gmail.com

WEBSITE:

www.ambassade-comores.com