rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Kostaryce

 

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP, którzy mają zamiar przebywać w Kostaryce w celach turystycznych nie dłużej niż 90 dni. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego bądź umożliwiającego kontynuację podróży. Służby imigracyjne mogą zażądać okazania środków płatniczych w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów pobytu (w stosunku do obywateli polskich nie jest to jednak wymóg stosowany rygorystycznie). Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa pobierana przy wyjeździe w wysokości ok. 29 USD od osoby. Opłaty te można wnieść wyłącznie w gotówce – w dolarach lub walucie miejscowej przeliczonej po kursie dnia. Podróżujący drogą lądową przed opuszczeniem granicy muszą wnieść opłatę (w znaczku skarbowym) w wysokości ok. 5 USD. Lądowe przejścia graniczne są otwarte od godz. 06.00 do 17.00 lub najdłużej do 22.00.

Nie ma obowiązku meldunkowego, ale na granicy należy obowiązkowo wypełnić kwestionariusz migracyjny.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

Embassy of Costa Rica

Reinhardtstraße 47A, 2nd floor

D-10117 Berlin

Tel: (+49) (0) 30 2639 8990

E-Mail:

-For diplomatic purposes: embcr-de@rree.go.cr

-For consular purposes: concr-de@rree.go.cr