rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Laosie

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Wizę turystyczną (do 30 dni) można uzyskać na międzynarodowych lotniskach w Laosie i większości lądowych przejść granicznych. W celu potwierdzenia, czy na danym przejściu granicznym możliwe jest uzyskanie wizy, sugerujemy kontakt z właściwą ambasadą lub konsulatem Laosu.

Na lotnisku Wattay International Airport w Wientian i na granicy lądowej Lao-Thai Friendship Bridge pod Wientian, wizę turystyczną można też uzyskać online w systemie e-visa (www.laoevisa.gov.la).

Wizy można również uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Laosu (najbliższe Polski przedstawicielstwo znajduje się w Berlinie).

Nie jest wymagane posiadanie określonej sumy pieniędzy. Przy wjeździe wymagana jest min. 6-miesięczna ważność paszportu i co najmniej dwie wolne strony w paszporcie.

Podczas kontroli granicznej należy sprawdzić, czy do paszportu zostały wbite odpowiednie stemple. W przypadku stwierdzenia przez policję braku odpowiednich stempli podczas kontroli w kraju lub przy wyjeździe, grozić mogą wysokie kary pieniężne, deportacja, a nawet areszt.

Wizę można dwukrotnie przedłużyć w Urzędzie Migracyjnym w Wientian (każdorazowo o jeden miesiąc). Wymagane jest umotywowanie wniosku. Przy załatwianiu formalności można często skorzystać odpłatnie z pośrednictwa hotelu.

Nielegalne przedłużenie pobytu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 10 USD za każdy dzień (pobierana przy wyjeździe z kraju).

W domach gościnnych i hotelach goście są rejestrowani na podstawie paszportu.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Ambasada Laosu w Berlinie

Adres:

Bismarckallee 2A
14193 Berlin

Tel: +49 (030) 890 606 47
Fax: +49 (030) 890 606 48

eMail:

info@laos-botschaft.de
konsulat@laos-botschaft.de

Web:

www.laos-botschaft.de