rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 28.04.2020

Wjazd i pobyt w Boliwii

 

Obywatele polscy udający się do Boliwii są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku pobytu do 90 dni. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.

Boliwia nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce. Osoby udające się na okres dłuższy niż 3 miesiące winny ubiegać się o wizę w Ambasadzie Boliwii w Berlinie.

Podczas wjazdu do kraju wręczany jest specjalny formularz wjazdowy, tzw. Tarjeta Andina, który należy zachować i bezwzględnie zwrócić przy wyjeździe (jego utrata przedłuża odprawę na granicy).

 

Ubezpieczenie

Nie jest obowiązkowe, należy jednak pamiętać, że w razie wypadku trzeba pokryć wszelkie koszty medyczne. Zalecane jest wykupienie polisy, zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (polisy polskich towarzystw są powszechnie uznawane). Ponadto zalecane są odpowiednie ubezpieczenia dla osób uprawiających wspinaczkę wysokogórską, kajakarstwo i inne sporty wysokiego ryzyka.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 16.04.2020

Adres

EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Wichmannstr. 6, 10787 Berlín
Tel.: 0049 – 030 – 263915-0
Fax: 0049 – 030 – 263915-15
E-Mail: berlin@embajada-bolivia.de