rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 11.05.2020

Wjazd i pobyt na Dominikanie

Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Dominikany nie wymaga się wizy wjazdowej; muszą oni natomiast okazać bilet powrotny oraz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Przepisy celne nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu. Paszport musi być ważny przy wjeździe oraz wyjeździe z Dominikany.

Przy wjeździe na Dominikanę należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 15 USD), która często jest już wliczona w cenę biletu lotniczego. Posiadacz takiej karty może przebywać na terenie kraju 30 dni. Po 30 dniach należy uiścić dodatkową opłatę za okres za okres powyżej 30 dni. Łącznie obywatel polski może przebywać na terenie Dominikany do 90 dni.

Dzieci do lat 13 muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. Opiekunowie z którymi wjeżdżają małoletni muszą być tymi samymi z którymi opuszcza się Dominikanę. Jeśli dziecko polskie, ani jego rodzice nie są rezydentami Dominikany, to według prawa dominikańskiego NIE jest wymagane zezwolenie na podróż z dzieckiem, zalegalizowane w urzędzie konsularnym Dominikany w państwie, z którego wyjeżdżają.

Turyści mają obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu (hotel, pensjonat). Wypełnia się stosowny formularz.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

Consulaat-Generaal van de Dominicaanse Republiek

Adres:

Štěpánská 17
110 00 Praha 1

Telefon: +420 241 409 939
E-mail: consuladodominicanoprg@gmail.com