rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt na Fidżi

 

Polska znajduje się na liście państw zwolnionych z obowiązku wizowego przy pobytach w celach turystycznych do 4 miesięcy. Przy wjeździe należy okazać bilet powrotny lub uprawniający do kontynuacji podróży oraz posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy.

 

 

Ubezpieczenie

Z uwagi na bardzo niski poziom opieki zdrowotnej zalecane jest wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Fidżi, pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

Fiji High Commission in London

34 Hyde Park Gate
London SW7 5DN
England
UK


Tel: +44 (0)207 584 3661
Fax: +44 (0)207 584 2838

Email: mail@fijihighcommission.org.uk

Office Hours

Monday to Thursday*
0900-1300
1400-1700

Friday
0900-1630

Visa Hours
0930–1230