rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 17.04.2020

Wjazd i pobyt na Filipinach

 

Obywatele polscy (posiadacze zarówno paszportów biometrycznych, bez cech biometrii oraz paszportów tymczasowych) zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobycie do 30 dni. Przy wjeździe na Filipiny dokument paszportowy musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. Na granicy wymagane jest jedynie okazanie biletu powrotnego lub biletu do innego kraju, dokumentów potwierdzających cel przyjazdu, a także środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu (wysokość kwoty na dzień pobytu nie jest określona).

Turyści mogą przedłużyć pobyt bezwizowy w miejscowym urzędzie imigracyjnym. Obywatele polscy planujący dłuższy pobyt powinni wystąpić przed podróżą o wizę na okres do 59 dni, wystawianą przez filipińskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.

Opłaty lotniskowe oraz należne z tego tytułu podatki pobierane są zarówno w przypadku połączeń międzynarodowych jak i wewnątrzkrajowych. Informacja o ich wysokości znajduje się na rachunkach za wykupione bilety lotnicze.

Wszelkie informacje dotyczące wysokości podatków oraz kategorii osób, które mogą występować o ich zwrot zawarte są na stronie internetowej Agencji Rządowej TIEZA: https://tieza.gov.ph/travel-tax/

Na Filipinach praktycznie nie funkcjonuje system ewidencji ludności, gdyż nie ma obowiązku meldunkowego. Przedłużenie pobytu ponad okres określony w wizie zagrożone jest jednak karą grzywny.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

Ambasada Republiki Filipin

ul. Lentza 11, 00-956 Warszawa
tel.: (22) 490 20 25
fex: 602 541 012
e-mail: pe.warsaw@gmail.com