rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny lub biznesowy

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 08.05.2020

Wjazd i pobyt w Brazylii

 

Obywatele polscy przybywający do Brazylii w celu turystycznym i/lub biznesowym mają prawo do 90-dniowego pobytu bezwizowego w okresie 180 dni.

Podczas wjazdu do Brazylii należy mieć paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować, gdyż okazanie tego dokumentu jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Brazylii. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na czas pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka). Zdarzają się przypadki skracania przez policję graniczną pobytu poprzez wstawienie specjalnego stempla do paszportu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia o przedłużenie pobytu, jednak nie więcej niż o 90 dni. Właściwą instytucją jest Policja Federalna. Należy się tam udać co najmniej tydzień przed upływem 90-dniowego pobytu bezwizowego. Za każdy dzień nieuregulowanego pobytu płaci się karę w wys. minimalnej 100 reali.

Przyjazd w celu podjęcia działalności zarobkowej oraz nauki lub z zamiarem osiedlenia się na stałe wymaga wizy. Wszystkie formalności należy załatwiać wyłącznie w Wydziale Konsularnym Ambasady Brazylii w Warszawie.

Ubezpieczenie

Zaleca się wykupienie przed wyjazdem ubezpieczenia medycznego, obejmującego pomoc za granicą, w tym także koszty transportu medycznego do Polski. Należy wybrać ubezpieczyciela mającego przedstawicielstwa w Ameryce Południowej – w przeciwnym razie ubezpieczenie może nie być honorowane.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 16.04.2020

Adres

AMBASADA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII W WARSZAWIE

ul. Bajońska 15,
03-963 Warszawa,
Polska

Godziny pracy: od 9:00 do 16:00

Tel (4822) 617 4800
Fax (4822) 617 8689

e-mail: brasemb.varsovia@itamaraty.gov.br

Sekretariat Ambasadora:

Tel: (4822) 617-7177

Dział Konsularny:

Godziny pracy: 9.30 - 12.30
tel: (4822) 617-3260

e-mail: consular.varsovia@itamaraty.gov.br