rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt na Barbados

 

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobycie turystycznym do 3 miesięcy. Pobyty o charakterze innym niż turystyczny wymagają wizy.

Paszport musi być ważny na czas trwania wizyty w Barbados.

Przy wjeździe należy okazać bilet powrotny, nie wymaga się natomiast okazania środków finansowych na utrzymanie podczas pobytu.

Ubezpieczenie

 

Uznawane są ubezpieczenia wykupione w firmach reprezentowanych na Barbados. Lekarz może zażądać zapłaty w gotówce pomimo posiadanego ubezpieczenia.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 16.04.2020

Adres

High Commission of Barbados in London, United Kingdom

ADDRESS
1 Great Russell Street
London WC1B 3ND
United Kingdom
TELEPHONE
(+44) 20 7299 7150
FAX
(+44) 20 7323 6872
EMAIL
london@foreign.gov.bb