rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt do Armenii

Obywatele polscy przebywający na terenie Republiki Armenii do 180 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz.

W przypadku, gdy planowany pobyt przekracza 180 dni, należy zwrócić się do Oddziału Policji ds. wiz i rejestracji cudzoziemców (tzw. OVIR) w Erywaniu (dzielnica Dawtaszen, 4. kwartał, budynek 17/10, tel. +374 10 370 264, godz. pracy: pon.-pt. 9.00 – 18.00 z przerwą od 13.00 do 14.00) z wnioskiem o wydanie karty pobytu. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed końcem dozwolonego 180-dniowego okresu legalnego pobytu. Koszt rocznej karty pobytu wynosi 105 tys. AMD. Członkowie rodzin obywateli Republiki Armenii mogą wnioskować o pięcioletnią kartę pobytu (koszt 140 tys. AMD).

Osobie, która przekroczy okres legalnego pobytu grozi kara pieniężna w wysokości od 50 do 100 tysięcy AMD oraz deportacja i zakaz wjazdu do Armenii na czas określony (minimum 1 rok).

Na terytorium Armenii można pozostawać do ostatniego dnia ważności paszportu. Służby graniczne mogą odmówić wjazdu w przypadku legitymowania się paszportem zniszczonym lub uszkodzonym.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 15.04.2020

Adres

Ambasada Armenii

ul. Bekasów 50., 02-803 Warsaw, Poland
Tel: +(48-22)8990940-42
Fax: +(48-22)8990935

email: armpolandembassy@mfa.am
Godziny otwarcia 9.00 - 17.00

Sekcja Konsularna
Dni otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 15:00-15:00
Informacja telefoniczna: wtorek, czwartek 10.00-13.00