Wędrówki po Alpach Szwajcarskich

Zapraszamy dziś do Szwajcarskiego Parku Narodowego, który jest największym rezerwatem przyrody w Szwajcarii i jedynym parkiem narodowym tego kraju. To najstarszy tego typu obszar chroniony istniejący w Alpach i drugi powołany na tym obszarze (po nieistniejącym dziś Parku Narodowym Bérarde we Francji powstałym w 1913 r.). Położony we wschodnich Alpach, w kantonie Gryzonii, między Zernez , S-chanf , Scuol  a Ofenpass w dolinie Engadin , na granicy z Włochami. Zajmuje powierzchnię 174,2 km².

Szwajcarski Park Narodowy to dziki krajobraz objęty ścisłą ochroną, gdzie zwierzęta i rośliny żyją swobodnie, a naturalne procesy mogą rozwijać swoje działanie.

Wysoki rygor ochronny powoduje, że Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody klasyfikuje go w ramach najwyższej kategorii I – wyższej niż typowe parki narodowe, mające kategorię II.

Ten status ochronny jest ściśle wiążący: w Parku Narodowym nie można zostawiać śladów, zbierać kwiatów, kosić trawników, zabijać zwierząt i wycinać drzew. Natura jest pozostawiona sama sobie i nic nie można zmieniać. Chodzi o coś więcej niż tylko o ochronę gatunków: cała przestrzeń życiowa z jej naturalnymi procesami podlega ochronie. Ochronie podlegają także obalone drzewa, lawiny i osuwiska. To kompleksowa i spójna filozofia jest centralnym elementem i stanowi gwarancję przyszłego rozwoju.

Park narodowy ma wyznaczone trzy główne cele funkcjonowania: całkowita ochrona przyrody, badania naukowe, informacja w zakresie ekologii.

Prawie wszystkie lasy na terenie parku składają się z gatunków drzew iglastych. Większa część parku znajduje się w obszarze wysokogórskim powyżej górnej granicy lasu na wysokościach od 1400 do 3173 m n.p.m. (Piz Pisoc). Fauna parku jest urozmaicona i jednocześnie typowa dla obszaru alpejskiego. Żyją tu m.in.: niedźwiedzie brunatne, kozice alpejskie, jelenie szlachetnie, świstaki, rysie, orły przednie, orłosępy.

W parku znajduje się jeden z największych  zespołów naturalnych borów sosnowych w Alpach. Dodatkowo lasy tego obszaru charakteryzują gatunki takie jak sosna limba czy jodła wspaniała. W piętrze hal alpejskich na wysokościach między 2100 a 2500 m n.p.m. występują takie rośliny jak m.in. astra alpejskiego, jaskry, lepnice. Powyżej, ponad połowę obszaru parku narodowego zajmuje piętro turniowe.

Na terenie Szwajcarskiego Parku Narodowego znajduje się ponad 500 punktów informacyjnych  obejmujących biologię, geologię, fakty historyczne o parku i historię kultury.

Wyznaczono w nim 100 km szlaków turystycznych, gdzie zostało przygotowanych 21 tras, które oferują coś dla każdego gustu i umiejętności, bez względu na wiek:) Odwiedzający park narodowy mogą przebywać w jego granicach tylko w wyznaczonych godzinach i wyłącznie latem. Po parku można poruszać się jedynie pieszo, nie wolno zabierać ze sobą psów. Co więcej, nie wolno schodzić z wyznaczonych szlaków, rozpalać ogniska, niszczyć przyrody, hałasować ani nocować oprócz dwóch wyznaczonych miejsc : w schronisku Chamanna Cluozza lub w Hotelu Parc Naziunal Il Fuorn.

W Zernez, które jest centrum parku narodowego, dla odwiedzających prezentowane są wystawy stałe na temat parku, wystawy okresowe na tematy związane z historią ochrony przyrody oraz znajduje się tutaj też platforma wymiany doświadczeń organizacji ochrony przyrody.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:)

Happy Ticket

turystyka@happyticket.pl