Śpiąc na wulkanach

Aktywne Wulkany Włoch

 

Co jakiś czas dają znać o sobie znać czynne wulkany, a ich wybuch jest tylko kwestią czasu. I jeśli  jest on tylko o nieznacznej sile, staje się atrakcją turystyczną, natomiast gdy jest to potężna eksplozja to skutkiem tego mogą być zniszczenia, zamieszanie, utrudnienia w komunikacji …

Włochy to jeden z krajów Europy o znacznej aktywności wulkanicznej, a ostania spektakularna erupcja na Etnie przypomniała o tym.

Aktywność wulkaniczna zmienia się wraz z czasem. Obserwowana aktywność wulkanów umożliwiła wprowadzenie ich podziału na wulkany: aktywne, drzemiące i wygasłe

Na terenie Półwyspu Apenińskiego  wraz z przyległymi wyspami znajdują się trzy czynne wulkany oraz cały szereg nieczynnych, zarówno drzemiących, jak i wygasłych.

Oto lista aktywnych wulkanów:

1. Etna, na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Najwyższy – ma ok.3340 m n.p.m. ( wskutek wybuchów wysokość ulega zmianom) i największy w Europie stożek wulkaniczny . Zajmuje powierzchnię ok. 1250 km² przy obwodzie ponad 135 km. Jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie i stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców rejonu.

Generalnie obserwuje się jego bardzo częstą aktywność. Typowe dla niej są białe lub czarne dymy, deszcze popiołów, kamieni, bomb wulkanicznych, strumienie lawy i trzęsienia ziemi.  Działalność Etny jest stale monitorowana przez Obserwatorium Etna INGV w Katanii.

Jej ostatnia erupcja to luty 2021 roku.

Od 1987 roku część obszarów Etny chroniona jest poprzez Park Regionalny Etna. W 2013 roku wulkan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Wulkan ten odgrywa ważną rolę dla turystyki na Sycylii, głownie dla prowincji Katania . Zimą zaśnieżony szczyt i zbocza przyciągają narciarzy . Do tego wiele okolicznych muzeów, a przede wszystkim krajobraz wulkanu z możliwością wycieczek pieszych, rowerowych i konnych wpływa na liczbę turystów

2. Stromboli, wulkan o wysokości 926 m, wznoszący się z głębokości ok. 2300 m . Jest wyspą w archipelagu Wysp Liparyjskich, zamieszkałą przez ludzi . Na zboczach krateru mieszkańcy uprawiają winorośl.

Wulkan ten charakteryzują eksplozje, podczas których bomby wulkaniczne, lapille, popioły i bloki skalne są wyrzucane na 10-20m w górę.  Jest aktywny cały czas, wybuchy maja miejsce co 10-20 min, szczególnie dobrze je widać nocą.

W 2003 osunięcie się do morza lawy ze ściany wulkanu spowodowało lokalne tsunami, ostatnia erupcja miała miejsce w 2019 roku.

3. Wezuwiusz koło Neapolu, który według ostatnich pomiarów, ma wysokość 1281 m n.p.m., a jego głębokość krateru wynosi 230 m, średnica zaś 550–650 m. Jest zaliczany do grupy pięciu najniebezpieczniejszych wulkanów świata.

Najbardziej znany jest jego wybuch, który miał miejsce w 79 roku, wówczas uległy zniszczeniu rzymskie miasta: Pompeje, Herkulanum i Stabie.

Ostatni duży wybuch został odnotowany 13 marca 1944 roku i od tego czasu Wezuwiusz nie daje ostatnio oznak aktywności, ale dla bezpieczeństwa liczne stacje i obserwatorium wulkanologiczne prowadzą pomiary sejsmologiczne.

Stoki masywu Wezuwiusza są od 5 czerwca 1995 objęte kompleksową ochroną jako park narodowy. Ma on na celu nie tylko ochronę żyjących tam gatunków roślin i zwierząt oraz unikatowych w skali europejskiej form geologicznych, ale również stanowisk archeologicznych i tradycyjnych sposobów wykorzystania gospodarczego stoków wulkanu. Podnóża Wezuwiusza są gęsto zaludnione; w dolnym piętrze znajdują się winnice, sady, gaje kasztanowe.

Dodatkowo do aktywnych wulkanów zaliczone są 2 wulkany, które są pod wodą:

1.  Ferdinandea – kiedyś to była mała wyspa wulkaniczna, która pojawiła się w 1831 roku na Morzu Śródziemnym pomiędzy Sycylią a wybrzeżem Tunezji. Znikła w 1835 roku. Współcześnie szczyt wulkanu znajduje się 7 m p.p.m., kilka km na północny zachód od Pantellerii  i wykazuje aktywność.Wulkan ten ma co najmniej 400 m wysokości względnej , a jego podstawa ma wymiary 25 na 30 kilometrów.

W 2000 roku, w związku z sugestiami możliwego ponownego wynurzenia się wyspy księże Karol, jeden z potomków sycylijskich Burbonów, wysłał nurków, by umieścić tam tablicę oświadczającą, że jest to terytorium włoskie.

2. Marsili – położony na dnie Morza Tyrreńskiego , ok. 175 km na południe od Neapolu . Wysokość wulkanu wynosi ok. 3000 m, zaś jego szczyt znajduje się ok. 450 m poniżej tafli wody. Wulkan został odkryty w latach 50 XX wieku. Badania wykazują, że jest on wyjątkowo aktywny.

Marsili nie wybuchał we współczesnej historii, co powoduje, że jego erupcja może być groźna. Stałe wybuchy wulkanów uwalniają bowiem energię i ciśnienie zarówno w przypadku Stromboli, jak i Etny, zlokalizowanych w największej w Europie aktywnej strefie wulkanicznej.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami😊